Fine

Edenta 851 Endo Diamond Burs FG

£11.95£12.45 exc. VAT
Select options

Edenta 857 Endo Diamond Burs FG

£11.95£12.45 exc. VAT
Select options

Edenta Diamond Finishing Strips Autoclavable Non-Serrated

£31.95 exc. VAT
Select options

Edenta Diamond Finishing Strips Autoclavable Serrated

£32.95 exc. VAT
Select options

Edenta Perforated Diamond Strips Non-Serrated

£33.95 exc. VAT
Select options

Edenta Perforated Diamond Strips Serrated

£33.95 exc. VAT
Select options

Edenta Wide Diamond Finishing Strips Non-Serrated

£24.95 exc. VAT
Select options

NTI Beveled Cylinder Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 885

£7.95£8.45 exc. VAT
Select options

NTI Beveled Cylinder Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 886

£7.95£8.45 exc. VAT
Select options

NTI Curettage Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 878K

£7.95£8.95 exc. VAT
Select options

NTI Curettage Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 878KSE

£25.95£27.95 exc. VAT
Select options

NTI Curettage Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 879K

£7.95£8.95 exc. VAT
Select options

NTI Curettage Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 879KSE

£27.95£29.95 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 860

£7.95 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 861

£7.95 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 862

£7.95£8.95 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 863

£7.95£8.95 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 864

£7.95£8.45 exc. VAT
Select options