Fine

Edenta 851 Endo Diamond Burs FG

£10.95 exc. VAT
Select options

Edenta 857 Endo Diamond Burs FG

£10.95 exc. VAT
Select options

Edenta Diamond Finishing Strips Autoclavable Non-Serrated

£27.95 exc. VAT
Select options

Edenta Diamond Finishing Strips Autoclavable Serrated

£28.95 exc. VAT
Select options

Edenta Perforated Diamond Strips Non-Serrated

£29.95 exc. VAT
Select options

Edenta Perforated Diamond Strips Serrated

£29.95 exc. VAT
Select options

Edenta Wide Diamond Finishing Strips Non-Serrated

£21.95 exc. VAT
Select options

NTI Beveled Cylinder Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 885

£7.45£8.45 exc. VAT
Select options

NTI Beveled Cylinder Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 886

£7.45£8.45 exc. VAT
Select options

NTI Curettage Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 878K

£7.45£10.45 exc. VAT
Select options

NTI Curettage Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 878KSE

£25.95 exc. VAT
Select options

NTI Curettage Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 879K

£7.45£11.95 exc. VAT
Select options

NTI Curettage Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 879KSE

£25.95 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 860

£6.45£7.45 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 861

£7.45 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 862

£7.45£10.45 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 863

£7.45£10.45 exc. VAT
Select options

NTI Flame Diamond Burs FG 5pcs – ISO No. 864

£8.45£10.45 exc. VAT
Select options